Resmi Gazete’de bugün (19 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/74, 75, 76, 77)

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)

–– İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/31)

–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35)

–– Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/198, K: 2023/225 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/199, K: 2023/226 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2020/68, K: 2023/230 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x